24 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση - Επιστολή Συλλόγου Γονέων με Τρία Τέκνα Ν. Άρτας


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων με Τρία Τέκνα Νομού Άρτας ανακοινώνει στα μέλη του την μεγάλη επιτυχία της ομοσπονδίας μας και των συλλόγων τριτέκνων γενικότερα που αφορά την ψήφιση των άρθρων 13 και 19.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4368/16 για τους τρίτεκνους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4368/16 προβλέπεται ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220) 1. Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων».

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998(Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθμός των μορίων για τους τρίτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής :

Για γονέα με τρία τέκνα διακόσια (200) μόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50)

επιπλέον αν ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια».

3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998(Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής :«Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής :

Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) μόρια. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο».

Ο αγώνας των τρίτεκνων οικογενειών είναι μεγάλος και αφορά την καθημερινή επιβίωση και την αγωνία να κρατηθεί ισχυρός ο πυρήνα της οικογένειας. Η δικαίωση στην προσπάθειά μας έρχεται καθημερινά από τα χαμόγελα των παιδιών μας που επανδρώνουν την κοινωνία μας. Ελπίζουμε από τον πολιτεία και τους τοπικούς παράγοντες να λάβουν τα μηνύματα και να στηρίξουν την τρίτεκνη οικογένεια όπως της αξίζει. Ευχαριστούμε τους βουλευτές που ψήφισαν τις παραπάνω τροπολογίες και αναγνώρισαν έστω και στο ελάχιστο δυνατό τον ρόλο και τη σημασία των οικογενειών μας. Θεωρούμε ότι η εξομοίωση δεν θα αργήσει, όχι τόσο γιατί αποτελεί προεκλογική δέσμευση όσο γιατί αποτελούν επιτακτική ανάγκη η προστασία της οικογένειας, η εξασφάλιση της εθνικής βιωσιμότητας και η λύση του δημογραφικού προβλήματος.

Ο Πρόεδρος Γιώτης Χρήστος,

Η Γραμματέας Βασσιούλα Γεωργία

Κυριακή
25
Σεπτεμβρίου
Ευφροσύνης οσίας, Τάττης μάρτ.
shopping
polispost
aias ekptoseis
Ελάτε σε Επαφή Μαζί Μας

Ξενοπούλου 3, Άρτα
2681024943
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Άρτας ©